FRUTIKO d.o.o.
za transport i usluge


Telefon: +385 (0)1 2451 101
Telefon: +385 (0)1 2451 550
Mob: +385 (0)91 5439 085
Fax: +385 (0)1 2450 102
e-mail: frutiko@zg.t-com.hr

Skype: frutikotransporti

TimoCom ID: 122104

Lokacija:
Burićev odvojak 49
10000 Zagreb, CROATIA